Szczegółowe informacje dotyczące beneficjentów określone zostały w § 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej”. Działania proponowane w projekcie to między innymi: kompleksowe pośrednictwo pracy, warsztaty kształtujące kompetencje społeczne oraz szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu:
http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/punkt-zwrotny-program-aktywizacji-zawodowej-i-edukacyjnej,
jak również w siedzibach następujących podmiotów: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Fundacji po DRUGIE.