Program realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej –Curie ul. W. K. Roentgena 5 w Warszawie.
Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronach internetowych:  

www.profilaktykapiersi.pl 

www.bezplatnamammografia.pl

www.coi.waw.pl

oraz pod numerami telefonów:
TEL. 22 546-31-11
TEL. 22 546-31-02

Gorąco zachęcamy wszystkie mieszkanki Dzielnicy Wilanów które ukończyły 50 rok życia do  wzięcia udziału w Programie.
Instytucją, która zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych  ze środków publicznych (DZ. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) finansuje tego typu działania jest Narodowy Fundusz Zdrowia.