Przekazujemy informację o ofercie programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych w 2018 r. na terenie m.st. Warszawy.
Wykaz miejsc, w których można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2018 r. dostępny jest na stronie miasta:
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc