Zarządzenie nr 1867/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku