Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie
Dzień Matki
Biała Sobota, dn. 26 maja 2018 r.

W związku z obchodami Dnia Matki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie zaplanowało zorganizowanie akcji profilaktyczno-edukacyjnej dla mieszkańców Warszawy i okolic.
Wydarzenie, zwane także Białą Sobotą, zaplanowano na dzień 26 maja 2018 roku. Akcja odbędzie się w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 w godzinach między 9.00 a 14.00.
Tego dnia osoby ubezpieczone będą miały możliwość skorzystania z szerokiego zakresu badań i konsultacji.
Badania skierowane w szczególności do kobiet:
 Panie w wieku między 25 a 59 rokiem życia zapraszamy na profilaktyczne badanie cytologiczne;
 Panie w wieku między 50 a 69 rokiem życia które, w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonały profilaktycznej mammografii, zapraszamy na badanie piersi mammografem;
Pozostałe badania i konsultacje:
 udzielane będą porady dla osób chcących rzucić palenie tytoniu;
 dokonywany będzie pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi;
 udzielane będą porady przez dietetyka;
 udzielane będą porady przez lekarza onkologa;
 prowadzone będą działania edukacyjne w zakresie badań profilaktycznych (w tym nauka techniki samobadania piersi) oraz prewencji pierwotnej nowotworów;
Podczas akcji przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydawać będą osobom zainteresowanym dane dostępowe do konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Panie ze Stowarzyszenia Amazonki Centrum będą uczyły na fantomach samobadania piersi.
W celu rejestracji na badania niezbędny jest dowód osobisty. Badania skierowane są do osób ubezpieczonych.
Informacja pod numerem telefonu: 22 546 31 12.