b_450_0_16777215_00_images_logo_baner_pds_2020.jpg"Przywrócić do świata - program wsparcia dla rodzin żyjących z demencją” jest projektem skierowanym do osób starszych, niesamodzielnych z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych oraz ich nieformalnych opiekunów, realizowanym w naturalnym środowisku osoby chorej przez wykwalifikowanego "asystenta rodzin żyjących z demencją"

Celem projektu jest wzrost jakości życia rodzin, w których występują zaburzenia poznawcze lub zespoły otępienne.

Asystent rodzin żyjących z demencją to wyszkolony przez nas specjalista w obszarze pracy z osobami cierpiącymi na demencję: psycholog, pedagog, pracownik socjalny lub terapeuta zajęciowy. Każdy z naszych specjalistów posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z chorymi. Asystenci będą̨ pracowali pod superwizją i przy stałym wsparciu koordynatora i kierownika merytorycznego projektu.

Asystent będzie odwiedzał rodzinę regularnie.

 

 

 

 


Do zadań asystenta będzie należało m.in.:  

  • pogłębienie dotychczasowej diagnozy potrzeb rodziny żyjącej z demencją, udział w opracowaniu planu pracy z rodziną oraz jego realizacji,
  • indywidualna praca z osobą chorą (trening pamięci, terapia multisensoryczna, terapia reminiscencyjna, muzykoterapia, zajęcia plastyczne, trening codziennych czynności.)
  • indywidualna praca z bezpośrednim opiekunem (m.in. oddziaływania wspierające, edukacyjne, szkolenie modelujące pracę z chorym, informacyjne, motywujące, aktywizujące, opieka wytchnieniowa),
  • pomoc/wsparcie rodziny w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, psychologicznych, socjalnych, przy współpracy z zespołem Fundacji i właściwymi Instytucjami działającymi na rzecz rodziny.

Rekrutacja:
Do projektu zapraszamy rodziny sprawujące opiekę nad osobą starszą, niesamodzielną z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z oferty jest zgoda i gotowość opiekuna do spotkań z asystentem, wspólne zamieszkiwanie opiekuna i chorego oraz zdolność chorego do udziału w zajęciach z asystentem.