Biuro Polityki Społecznej kolejny rok wsparło realizację zadań związanych z zapewnieniem rodzinom warszawskim miejsc integracji. Realizacja tego zadania jest wysoko oceniana.  W załączniku znajduje się zestawienie programów realizowanych przez Warszawskie Kluby dla Rodzin w roku 2012 przy wsparciu Biura Polityki Społecznej.