3 lipca 2012 r. Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął Uchwałę nr 374/III/2012 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszaw w 2012 r. Treść uchwały znajduje się w załączniku.