Od sierpnia 2012 r. osoby niepełnosprawne, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności i mieszkające w Warszawie mogą składać wnioski wraz z uzasadnieniem na dofinansowanie w poniższych obszarach:

    obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
    obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
    obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego z napędem   elektrycznym
    obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
    obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie realizowany przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można pobrać ze strony internetowej  www.scon.waw.pl i składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych mieszczącym się przy ul. Andersa 5 od 1 sierpnia do 30 września 2012 r.

źródło informacji: www.um.warszawa.pl