Program "Dobry Rodzic - Dobry Start" jest pierwszym w Polsce programem profilaktycznym, mającym na celu ochronę małych dzieci przed krzywdzeniem. Zadania realizowane w ramach programu zakładają z jednej strony ścisłą współpracę pomiędzy profesjonalistami reprezentującymi różne służby. Z drugiej zaś strony program oferuje wsparcie dla rodziców, dostarczając im informacji, jakie zachowania mogą negatywnie wpływać na jego rozwój, a jakie pozytywnie oraz jak radzić sobie z trudnymi emocjami i wyzwaniami związanymi z opieką nad małym dzieckiem, a  także jak wspomóc dziecko, które krzywdzenia już doznało.

Działania skierowane do rodziców:

Czas przyjścia dziecka na świat jest dla rodziny pięknym, ale i trudnym okresem. Całkowita zmiana dotychczasowego trybu życia, stres związany z odpowiedzialnością za nowonarodzonego małego człowieka, nieprzespane noce, płacz dziecka, początkowa nieumiejętność odczytywania jego potrzeb mogą czasem wystawić wytrzymałość rodziców małego dziecka na nie lada próbę. Poprzez szereg działań Fundacja Dzieci Niczyje, w ramach programu Dobry Rodzic - Dobry Start, stara się dotrzeć do jak największej liczby osób, które mierzą się z nową rolą rodzica i wesprzeć je swoją wiedzą i doświadczeniem, by z tej próby wyszły zwycięsko!
W ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" rodzice dzieci w wieku 0-6 lat mogą skorzystać z oferty stworzonej specjalnie dla nich, m.in. z :
•    Materiałów edukacyjnych
•    Bezpłatnych konsultacji indywidualnych z psychologiem i psychiatrą.
•    Warsztatów umiejętności rodzicielskich
•    Spotkań z cyklu: Ważne Tematy dla mamy i taty.
•    Aktywnych poniedziałków, czyli wspólnego czasu zabawy rodziców i dzieci
•    Spotkań z terapeutą
•    Strony internetowej www.dobryrodzic.fdn.pl

Działania skierowane do profesjonalistów

Działania skierowane do profesjonalistów to przede wszystkim działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Odbiorcami naszych działań są pracownicy instytucji ochrony zdrowia oraz pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy, pracownicy szkół rodzenia, opiekunki żłobków i inni profesjonaliści mający w swojej pracy zawodowej kontakt z dziećmi w wieku do lat 6 i ich opiekunami. Program Dobry Rodzic – Dobry Start zakłada ścisłą współpracę pomiędzy profesjonalistami w dzielnicy mającymi w swojej codziennej pracy kontakt   z rodzinami z dziećmi do lat 6.
Przygotowaliśmy dla nich:
•    materiały edukacyjne
•    szkolenia i warsztaty oraz konferencje z zakresu ochrony najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem
•    konsultacje indywidualne
•    spotkania superwizyjne mające na celu interdyscyplinarną wymianę doświadczeń w przypadkach trudnych do rozwiązania.

W dniach 18-19 września br. w pomieszczeniach należących do Centrum Kultury Wilanów przy ul. Przyczółkowej 27a odbyło się dwudniowe interdyscyplinarne szkolenie dla profesjonalistów z terenu dzielnicy Wilanów, pracujących z rodzinami z małymi dziećmi. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy profesjonalistów w obszarze zmian jakie zachodzą w rodzinie z małym dzieckiem po jego przyjściu na świat, ważnych okresów rozwojowych dziecka, znaczenia więzi dla jego dalszego rozwoju ale także identyfikacji czynników ryzyka oraz zasad interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małego dziecka. Szkolenie trwało 16 godzin, a udział w nim wzięło łącznie 17 profesjonalistów. Szkolenie zostało wysoko ocenione.
Kolejne etapy realizacji programu w Dzielnicy zakładają spotkania indywidualne z profesjonalistami oraz dostarczenie materiałów informacyjnych na temat realizowanego projektu do wszystkich profesjonalistów, którzy mają w swojej codziennej pracy kontakt z rodzinami małych dzieci.
We wszystkich placówkach uczestniczących w programie pojawią się plakaty informacyjne dla rodziców, pakiety Dobrego Rodzica, a profesjonaliści z dzielnicy będę otrzymywać regularnie informacje na temat dostępnej bezpłatnej oferty wsparcia dla rodziców małych dzieci. W dalszych latach program zakłada rozwijanie lokalnej oferty wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi,  tak aby każdy rodzic z terenu dzielnicy Wilanów miał dostęp do bezpłatnych konsultacji psychologicznych, warsztatów i innych form pomocy dedykowanych tej właśnie grupie.
 
Program„Dobry Rodzic - Dobry Start: innowacyjny program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w dzielnicy Wilanów” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy