Warsztaty prowadzone są w ramach programu „Wielogłos”, który wykorzystuje spektakl teatralny, by poprzez medium teatru mówić o problemach istotnych społecznie. Po spektaklu młodzież zostanie zaproszona do pracy warsztatowej, w trakcie której pod okiem specjalistów będzie doskonalić swoje kompetencje społeczne związane ze stawianiem granic, asertywnością, przewidywaniem konsekwencji własnych działań.
W programie uczestniczyć będzie także kadra pedagogiczna gimnazjum biorąc udział w warsztatach szkoleniowych na temat wczesnej interwencji.
Program „Wielogłos – program profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez młodzież gimnazjalną prowadzony metodą Teatru w Edukacji” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.