Program składa się z interaktywnych modułów: 
1) ćwiczenie umiejętności społecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wyrażanie własnego zdania, stawianie granic, radzenie sobie w trudnych sytuacjach (zajęcia dla dzieci w przedszkolu),
2) wzmocnienie umiejętności rodzicielskich poprzez psychoedukację rodziców w zakresie stymulowania optymalnego rozwoju dziecka (spotkania z rodzicami).
i dla kadry pedagogicznej przedszkola
3) doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka związanych z rozwojem dziecka, edukacja, zapobieganie oraz  rozpoznawanie i wczesna interwencja w zespole dziecka krzywdzonego, poniesienie kompetencji wychowawców przedszkola z punktu widzenia uzależnień i przemocy (spotkania z wychowawcami)