Od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. środowiskowy dom samopomocy typu AB dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo położony na terenie Dzielnicy Wilanów jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z siedzibą
w Warszawie przy  ul. Równej 10/3. Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy.

Celem połączonej placówki jest rozszerzanie zakresu samodzielności życiowej beneficjentów  t.j. pomoc w realizacji potrzeb i pełnieniu ról osobistych i społecznych oraz integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi.

Szeroka oferta działań i zajęć znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” www.sds-wilanow.otwartedrzwi.pl