Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy informuje o Zarządzeniu nr 3884/2013 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r.
Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku.