Informujemy o zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia miejskich lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Szczegóły w załączniku.

Uchwała nr 209/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2016 -2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Uchwała nr 209/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2016 -2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie Dzielnicy Wilanów rozpoczynają działalność punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje, kto i na jakich zasadach może skorzystać z darmowych porad prawnych, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Wykaz punktów na terenie Wilanowa i Warszawy znajduje się w załączniku.

Zarządzenie nr GP-OR.0050.1643.2015 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert  na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.