Tytuł warsztatu: "Komunikacja - aby kontakty interpersonalne były życiową przyjemnością".

70 % czasu, jakim dysponujemy poza snem, przeznaczamy na porozumiewanie się w różny sposób. Na warsztatach zajmiemy się komunikacją o charakterze osobistym, czyli taką, w której wyrażamy swoje myśli i uczucia, ale także słuchamy innych i staramy się ich zrozumieć.

activeplusZapraszamy osoby pracujące 50+ do udziału w szkoleniach

Urząd m.st. Warszawy w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w innowacyjnym projekcie ACTIV 50+, mającym na celu aktywizację pracodawców oraz pracowników po 50-tym roku życia.
Oferujemy indywidualnie dopasowany BEZPŁATNY (24h) cykl szkoleniowy związany z rozwojem kompetencji zawodowych i efektywną realizacją zadań. Każdemu uczestnikowi proponujemy również skorzystanie z testu kompetencji zawodowych oraz spotkanie z doradcą zawodowym w celu wspólnego ustalenia tematów szkoleń, w których pracownik będzie mógł wziąć udział w ramach projektu.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy informuje, że w związku z pozyskaną dotacją ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, planuje uruchomienie tegorocznej edycji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Oddziaływania grupowe rozpoczną się od 3 czerwca 2014r. i potrwają (według założeń) do końca września br. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja osób zainteresowanych. Zapraszamy do udziału w programie.

ULOTKA pr kor edu1-page-001

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wszelkie informacje można uzyskać  na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy:

https://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanie-prawa-do-zasi-ku-dla-opi

rada seniorow plakat wwwWarszawski Seniorze!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i zgłoszenia uwag do projektu uchwały w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Celem Warszawskiej Rady Seniorów będzie działanie na rzecz godnego starzenia się oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie m.st. Warszawy.

Jeśli chciałbyś uzupełnić propozycje mieszkańców Warszawy dotyczące kształtu i zasad funkcjonowania Warszawskiej Rady Seniorów, zapraszamy do drugiego etapu konsultacji społecznych.