Szanowni Państwo,
Już w najbliższą sobotę - 30 sierpnia - w ramach programu Blisko Bliskich -  o godz. 11:00 odbędzie się wykład z lekarzem geriatrą dla rodzinnych opiekunów niepełnosprawnych osób starszych. Informacje i zapisy: 792 765 779. Miejsce spotkania: Wilcza 71 lokal 24.

Realizatro: Stowarzyszenie SYNTONIA

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

Informujemy, że został ogłoszony III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2014 – 2016.

 

W związku z koniecznością osiągnięcia przez środowiskowe domy samopomocy standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy poszukuje nowej lokalizacji dla placówki istniejącej obecnie przy ul. Kubickiego 17/13, prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.  

Standard usług zostanie spełniony, jeżeli poszukiwana lokalizacja spełni następujące warunki:
 
- powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wyniesie nie mniej niż 8 m²,
- usytuowanie w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników,
- brak barier architektonicznych,
- posiada lub istnieje możliwość utworzenia następujących pomieszczeń: sala ogólna, dwa pomieszczenia do działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, pokój indywidualnego poradnictwa, wydzielone pomieszczenie kuchenne, jadalnia, łazienka wyposażona w natrysk lub wannę, co najmniej dwie toalety dla uczestników i jedna toaleta dla personelu.

Informacje należy przekazywać do Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. St. Kostki Potockiego 11, pokój 201, tel. 22 116 87 72.

Informujemy, że m.st. Warszawa wraz z Fundacją Amicus, dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, realizują do grudnia 2014 r. projekt wsparcia seniorów w zakresie posługiwania się nowymi technologiami pod nazwą: „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0”.

Od poniedziałku 23 czerwca 2014 r. uruchomionych zostało 5 Punktów Wsparcia Cyfrowego Seniora, gdzie każdy zainteresowany senior może uzyskać pomoc związaną z obsługą komputera, Internetu czy innych urządzeń cyfrowych.
Zakres udzielanych porad to:
• podstawowe zagadnienia związane z obsługą komputera np. instalacja i korzystanie z systemów operacyjnych (np. Windows XP i Windows 7); instalacja i korzystanie z dodatkowego oprogramowania, kopiowanie danych z dysków zewnętrznych, zabezpieczenia antywirusowe;
• podstawowe zagadnienia związane z obsługą Internetu np. skuteczne wyszukiwanie informacji, obsługa poczty e-mail, korzystanie z serwisów społecznościowych (np. Facebook), e-learning, obsługa serwisu YouTube, poszukiwanie pracy przez Internet;
• pomoc w obsłudze telefonu komórkowego.

Uwaga:
Każdy senior w wieku 60+ może bezpłatnie skorzystać z porady doradcy.
Obowiązuje wcześniejsze zapisanie się na konsultacje z doradcą bezpośrednio w godzinach dyżuru w Punkcie lub pod wskazanym nr telefonu.

 

Informujemy, że w dniu 12.06.2014 r. podpisane zostało przez Prezydent m.st. Warszawy Zarządzenie nr 6175/2014 w sprawie ogłoszenia wyników  II otwartego  konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r

Zarządzenie znajduje się pod tym linkiem.