23% mieszkańców Warszawy ma ponad 60 lat, w innych miastach to średnio 18%. Miasto realizuje wiele działań na rzecz osób starszych. To są między innymi dotacje dla organizacji pozarządowych na różne projekty, miejski program sportowy "Senior sprawny sprawniejszy", jesienią bezpłatne szczepienia przeciw grypie, tzw. bilet Seniora w komunikacji miejskiej. To także finansowanie punktów dziennego wsparcia, usług opiekuńczych oraz domów pomocy społecznej.
Dla władz stolicy istotna jest aktywność seniorów i ich zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych. W grudniu ub. roku uchwalono program „Warszawa przyjazna seniorom”. Jego priorytetem jest poprawa jakości życia poprzez aktywizację i integrację seniorów, m.in. poprzez rozszerzanie dostępnej oferty spędzania wolnego czasu i zachęcenie do aktywności społecznej, wzmocnienia pozycji seniorów na rynku pracy oraz utrzymania ich samodzielności. Jednym z celów postawionych w programie jest poprawa wizerunku starości. Ma ona m.in. wpływ na integrację międzypokoleniową.

Zapraszamy wszystkich seniorów do zapoznania się z ofertą przygotowaną specjalnie dla nich przez Urząd m.st. Warszawy i partnerów.

Tytuł warsztatu: "Komunikacja - aby kontakty interpersonalne były życiową przyjemnością".

70 % czasu, jakim dysponujemy poza snem, przeznaczamy na porozumiewanie się w różny sposób. Na warsztatach zajmiemy się komunikacją o charakterze osobistym, czyli taką, w której wyrażamy swoje myśli i uczucia, ale także słuchamy innych i staramy się ich zrozumieć.

activeplusZapraszamy osoby pracujące 50+ do udziału w szkoleniach

Urząd m.st. Warszawy w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w innowacyjnym projekcie ACTIV 50+, mającym na celu aktywizację pracodawców oraz pracowników po 50-tym roku życia.
Oferujemy indywidualnie dopasowany BEZPŁATNY (24h) cykl szkoleniowy związany z rozwojem kompetencji zawodowych i efektywną realizacją zadań. Każdemu uczestnikowi proponujemy również skorzystanie z testu kompetencji zawodowych oraz spotkanie z doradcą zawodowym w celu wspólnego ustalenia tematów szkoleń, w których pracownik będzie mógł wziąć udział w ramach projektu.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy informuje, że w związku z pozyskaną dotacją ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, planuje uruchomienie tegorocznej edycji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Oddziaływania grupowe rozpoczną się od 3 czerwca 2014r. i potrwają (według założeń) do końca września br. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja osób zainteresowanych. Zapraszamy do udziału w programie.

ULOTKA pr kor edu1-page-001

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wszelkie informacje można uzyskać  na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy:

https://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanie-prawa-do-zasi-ku-dla-opi