Od września br., na terenie wilanowskich placówek oświatowych realizowany jest Program Profilaktyczny „Epsilon - Wilanów”, finansowany dzięki dotacji Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Już  po raz piąty zapraszamy Państwa na SENIORALIA które  odbędą się w niedzielę, 28 października  w  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (Stary BUW) przy  Krakowskim Przedmieściu 26/28. SENIORALIA to cykliczna impreza, organizowana od 2008 roku przez Fundację Towarzystwo Demokratyczne Wschód i działający przy niej Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku.

Fundacja Mederi prowadzi w wybranych przedszkolach na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy program profilaktyczny 'Wielki Słoń''. Program obejmuje swoim działaniem trzy grupy odbiorców: dzieci, rodziców oraz personel przedszkolny.

Od 25 lutego do 3 marca br. zostanie zorganizowany Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 18.00 oraz w  sobotę od 10.00 do 13.00 w ramach akcji będzie można skorzystać z bezpłatnej informacji prawnej, z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
W załączniku jest wykaz, baza danych Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz wykaz filii i punktów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

22 i 25 października Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury przeprowadzi warsztaty profilaktyczne dla młodzieży pierwszych klas wilanowskiego Gimnazjum 116 przy ul. Uprawnej. Celem warsztatów jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym związanym z piciem alkoholu poprzez kształtowanie postawy odpowiedzialności i umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą.