Senat RP i Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na Dzień Praw Człowieka 12 grudnia 2015 r., w godz. 10.00–14.00, w gmachu Senatu przy ul. Wiejskiej 6 (wejście B II). Tego dnia przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędów państwowych będą odpowiadali na pytania obywateli dotyczące m.in. praw dzieci i młodzieży, praw pacjentów, kierowców, klientów banków. Odniosą się także do problemów osób uzależnionych i ich rodzin, osób w żałobie czy ofiar przemocy.  W godz. 11.00–12.30 odbędzie się również debata nt. obywatelskiego prawa do informacji, w której udział wezmą m.in. senatorowie, Rzecznik Praw Obywatelskich, reprezentanci organizacji pozarządowych. 
Spotkanie i debata mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Senat RP i Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na Dzień Praw Człowieka 12 grudnia 2015 r., w godz. 10.00–14.00, w gmachu Senatu przy ul. Wiejskiej 6 (wejście B II).

Tego dnia przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędów państwowych będą odpowiadali na pytania obywateli dotyczące m.in. praw dzieci i młodzieży, praw pacjentów, kierowców, klientów banków. Odniosą się także do problemów osób uzależnionych i ich rodzin, osób w żałobie czy ofiar przemocy.

W godz. 11.00–12.30 odbędzie się również debata nt. obywatelskiego prawa do informacji, w której udział wezmą m.in. senatorowie, Rzecznik Praw Obywatelskich, reprezentanci organizacji pozarządowych. 

Spotkanie i debata mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W załączeniu do wykorzystania plakat informacyjny.

Załączniki:
Download this file (plakat_RPO.pdf)plakat_RPO.pdf[ ]171 kB

Uchwała nr 204 /IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Uchwała nr 198/IV/2015 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 25.11.2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

plakat swiateczna zbiorka zywnosciZapraszamy do włączenia się w Świąteczną Zbiórką Żywności, którą przygotowuje zespół fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie w dn. 4 – 6 grudnia. Świąteczna Zbiórka Żywności odbędzie się już po raz 19. w stolicy. Celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na istotny problem społeczny, jakim jest ubóstwo oraz uwrażliwienie mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego na problemy ludzi głodnych, ale także wprowadzenie zwyczaju dopełniania świąt Bożego Narodzenia dobrymi uczynkami na rzecz najbardziej potrzebujących i popularyzacja idei Świątecznej Zbiórki Żywności. Mile widziane: mąką, olej, przetwory mięsne, warzywne i owocowe oraz słodycze.
Produkty ze sklepu trafią do magazynów Banków Żywności, gdzie wolontariusze posortują, policzą i podzielą  je na paczki. Następnie Banki Żywności przekażą produkty lokalnym organizacjom dobroczynnym. Żywność jeszcze na święta trafi do osób potrzebujących z regionu,
w którym Darczyńcy podzielą się zakupami. W ten sposób zapewnią godne święta najuboższym rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym,  dzieciom z domów dziecka, osobom chorym, bezdomnym, wychodzącym z nałogów. Akcja odbędzie się na terenie ponad 4000 sklepów spożywczych w 450 miejscowościach. Lista sklepów na: www.bankizywnosci.pl .

Karta stomika 1Zbliża się okres wzmożonych podróży związanych zarówno ze Świętami Bożego Narodzenia, jak również feriami szkolnymi i wyjazdami narciarskimi.  W trosce o spokojną, bezpieczną i przyjemną podróż, organizatorzy kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” zwracają się z apelem do wszystkich osób, mających wyłonioną stomię o zaopatrzenie się w kartę stomika przed wyruszeniem w drogę. Jedną z najbardziej stresogennych dla stomików okoliczności są podróże, a w szczególności wszelkiego rodzaju kontrole graniczne, celne, czy procedury odpraw na lotnisku. Zdarza się, że stomicy w trakcie takich procedur narażeni są nawet na konieczność odklejenia woreczka. Należy pamiętać, że odklejenie woreczka oraz jakakolwiek ingerencja osób niewykwalifikowanych może spowodować rozszczelnienie się sprzętu stomijnego, skutkujące wyciekaniem treści jelitowej lub moczu. Dodatkowym utrudnieniem dla podróżujących stomików jest fakt, iż w przepisach dotyczących przewozu bagażu podręcznego, leków oraz środków medycznych nie ma słowa o sprzęcie stomijnym, bez którego żaden stomik nie może funkcjonować. Aby zadbać o komfort i bezpieczeństwo stomików, w ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” powstała pierwsza w Polsce karta stomika - dokument zaświadczający, że jej posiadacz ma wyłonioną stomię.