Prosimy o zapoznanie się z UCHWAŁĄ NR 795/III/2014 ZARZĄDU DZIELNICY WILANÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14. 11. 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Przychodnia CITYMED zaprasza mężczyzn, którzy ukończyli 50 rok życia, na bezpłatne badania gruczołu krokowego w dniu 24.09.2014 w godz. 14-17. Zapisy: Przychodnia CITYMED, Marconich 9 lok. 1-2 . Tel. kontaktowy: 22 550 61 50, 22 550 61 51

Szanowni Państwo,
Już w najbliższą sobotę - 30 sierpnia - w ramach programu Blisko Bliskich -  o godz. 11:00 odbędzie się wykład z lekarzem geriatrą dla rodzinnych opiekunów niepełnosprawnych osób starszych. Informacje i zapisy: 792 765 779. Miejsce spotkania: Wilcza 71 lokal 24.

Realizatro: Stowarzyszenie SYNTONIA

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

Informujemy, że został ogłoszony III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2014 – 2016.

 

W związku z koniecznością osiągnięcia przez środowiskowe domy samopomocy standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy poszukuje nowej lokalizacji dla placówki istniejącej obecnie przy ul. Kubickiego 17/13, prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.  

Standard usług zostanie spełniony, jeżeli poszukiwana lokalizacja spełni następujące warunki:
 
- powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wyniesie nie mniej niż 8 m²,
- usytuowanie w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników,
- brak barier architektonicznych,
- posiada lub istnieje możliwość utworzenia następujących pomieszczeń: sala ogólna, dwa pomieszczenia do działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, pokój indywidualnego poradnictwa, wydzielone pomieszczenie kuchenne, jadalnia, łazienka wyposażona w natrysk lub wannę, co najmniej dwie toalety dla uczestników i jedna toaleta dla personelu.

Informacje należy przekazywać do Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. St. Kostki Potockiego 11, pokój 201, tel. 22 116 87 72.