Informujemy, że został ogłoszony III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2014 – 2016.

 

W związku z koniecznością osiągnięcia przez środowiskowe domy samopomocy standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy poszukuje nowej lokalizacji dla placówki istniejącej obecnie przy ul. Kubickiego 17/13, prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.  

Standard usług zostanie spełniony, jeżeli poszukiwana lokalizacja spełni następujące warunki:
 
- powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wyniesie nie mniej niż 8 m²,
- usytuowanie w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników,
- brak barier architektonicznych,
- posiada lub istnieje możliwość utworzenia następujących pomieszczeń: sala ogólna, dwa pomieszczenia do działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, pokój indywidualnego poradnictwa, wydzielone pomieszczenie kuchenne, jadalnia, łazienka wyposażona w natrysk lub wannę, co najmniej dwie toalety dla uczestników i jedna toaleta dla personelu.

Informacje należy przekazywać do Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. St. Kostki Potockiego 11, pokój 201, tel. 22 116 87 72.

Informujemy, że m.st. Warszawa wraz z Fundacją Amicus, dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, realizują do grudnia 2014 r. projekt wsparcia seniorów w zakresie posługiwania się nowymi technologiami pod nazwą: „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0”.

Od poniedziałku 23 czerwca 2014 r. uruchomionych zostało 5 Punktów Wsparcia Cyfrowego Seniora, gdzie każdy zainteresowany senior może uzyskać pomoc związaną z obsługą komputera, Internetu czy innych urządzeń cyfrowych.
Zakres udzielanych porad to:
• podstawowe zagadnienia związane z obsługą komputera np. instalacja i korzystanie z systemów operacyjnych (np. Windows XP i Windows 7); instalacja i korzystanie z dodatkowego oprogramowania, kopiowanie danych z dysków zewnętrznych, zabezpieczenia antywirusowe;
• podstawowe zagadnienia związane z obsługą Internetu np. skuteczne wyszukiwanie informacji, obsługa poczty e-mail, korzystanie z serwisów społecznościowych (np. Facebook), e-learning, obsługa serwisu YouTube, poszukiwanie pracy przez Internet;
• pomoc w obsłudze telefonu komórkowego.

Uwaga:
Każdy senior w wieku 60+ może bezpłatnie skorzystać z porady doradcy.
Obowiązuje wcześniejsze zapisanie się na konsultacje z doradcą bezpośrednio w godzinach dyżuru w Punkcie lub pod wskazanym nr telefonu.

 

Informujemy, że w dniu 12.06.2014 r. podpisane zostało przez Prezydent m.st. Warszawy Zarządzenie nr 6175/2014 w sprawie ogłoszenia wyników  II otwartego  konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r

Zarządzenie znajduje się pod tym linkiem.

23% mieszkańców Warszawy ma ponad 60 lat, w innych miastach to średnio 18%. Miasto realizuje wiele działań na rzecz osób starszych. To są między innymi dotacje dla organizacji pozarządowych na różne projekty, miejski program sportowy "Senior sprawny sprawniejszy", jesienią bezpłatne szczepienia przeciw grypie, tzw. bilet Seniora w komunikacji miejskiej. To także finansowanie punktów dziennego wsparcia, usług opiekuńczych oraz domów pomocy społecznej.
Dla władz stolicy istotna jest aktywność seniorów i ich zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych. W grudniu ub. roku uchwalono program „Warszawa przyjazna seniorom”. Jego priorytetem jest poprawa jakości życia poprzez aktywizację i integrację seniorów, m.in. poprzez rozszerzanie dostępnej oferty spędzania wolnego czasu i zachęcenie do aktywności społecznej, wzmocnienia pozycji seniorów na rynku pracy oraz utrzymania ich samodzielności. Jednym z celów postawionych w programie jest poprawa wizerunku starości. Ma ona m.in. wpływ na integrację międzypokoleniową.

Zapraszamy wszystkich seniorów do zapoznania się z ofertą przygotowaną specjalnie dla nich przez Urząd m.st. Warszawy i partnerów.