Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy informuje, że w związku z pozyskaną dotacją ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, planuje uruchomienie tegorocznej edycji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Oddziaływania grupowe rozpoczną się od 3 czerwca 2014r. i potrwają (według założeń) do końca września br. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja osób zainteresowanych. Zapraszamy do udziału w programie.

ULOTKA pr kor edu1-page-001

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wszelkie informacje można uzyskać  na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy:

https://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanie-prawa-do-zasi-ku-dla-opi

rada seniorow plakat wwwWarszawski Seniorze!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i zgłoszenia uwag do projektu uchwały w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Celem Warszawskiej Rady Seniorów będzie działanie na rzecz godnego starzenia się oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie m.st. Warszawy.

Jeśli chciałbyś uzupełnić propozycje mieszkańców Warszawy dotyczące kształtu i zasad funkcjonowania Warszawskiej Rady Seniorów, zapraszamy do drugiego etapu konsultacji społecznych.

Informujemy, że w dniu 9.04.2014 r. podpisane zostało przez Prezydenta m.st. Warszawy Zarządzenie nr 5825/2014  zmieniające zarządzenie  w sprawie  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r.
Jednocześnie w tym samym dniu podpisany został Przez Prezydenta m.st. Warszawy  Tekst ujednolicony  zarządzenia nr 5592/2014  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 lutego 2014 r.   w sprawie ogłoszenia wyników otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r.

Zarządzenie nr 5825/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 9 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 5592/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 9 kwietnia 2014 r. tekst ujednolicony

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r. oraz zaprasza do składania ofert.

UCHWAŁA Zarządu Dzielnicy Wilanów w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

OGŁOSZENIE II konkurs ofert

Uchwała 689/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dn. 15.04.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert

Uchwała 689/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dn. 15.04.2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert