Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza na bezpłatne warsztaty:
Komunikacja - aby kontakty interpersonalne były życiową przyjemnością 70 % czasu, jakim dysponujemy poza snem, przeznaczamy na porozumiewanie się w różny sposób.

W dniu 17 września br. zarządzeniem na 3330/2012 Prezydenta m.st. Warszawy rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, przedmiotem którego było prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo, z siedzibą przy ul. Przyczółkowej 27a i ul. Kubickiego 17 lok.13. 
Od dnia 1 października 2012 r. środowiskowy dom samopomocy typu AB dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo położony na terenie Dzielnicy Wilanów jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z siedzibą w Warszawie przy  ul. Równej 10/3.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Instytut Stosownych Nauk Społecznych UW serdecznie zapraszają do udziału w Archipelagu Pokoleń.
Uczestnicy kursu wezmą udział w różnorodnych działaniach edukacyjnych: wykładach, warsztatach, spacerach oraz debatach. Mają one umożliwić osobom 50+ dalszy rozwój, zachęcić do aktywności społecznej oraz pomóc w skuteczniejszym budowaniu dialogu międzypokoleniowego.

 

Od września br., na terenie wilanowskich placówek oświatowych realizowany jest Program Profilaktyczny „Epsilon - Wilanów”, finansowany dzięki dotacji Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Już  po raz piąty zapraszamy Państwa na SENIORALIA które  odbędą się w niedzielę, 28 października  w  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (Stary BUW) przy  Krakowskim Przedmieściu 26/28. SENIORALIA to cykliczna impreza, organizowana od 2008 roku przez Fundację Towarzystwo Demokratyczne Wschód i działający przy niej Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku.