Informujemy o bezpłatnych świadczeniach zdrowotnych, kontraktowanych z Mazowieckim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 r.