znak: OŚ-IV-UII.6220.120.2017.SPA (numer pisma w sprawie: 21) z dnia 09 lutego 2018 r.

W dniu 13.02.2018 r. na tablicy ogłoszeń  Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie został wywieszony na okres 21 dni Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na  rzecz dotychczasowych najemców, okres najmu do lat 3, stanowiący załącznik do uchwały nr 598/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 12.02.2018 r.

Wykaz garaży

znak: SPN-II.7570.1.70.2018.KP z dnia 02 lutego 2018 r.

znak: SPN-II.7570.5.14.2017.JP z dnia 31 stycznia 2018 r.

znak: UD-XV-WKŚ.6220.2.2016.MPO (numer pisma w sprawie: 137) z dnia 08 lutego 2018 r.