znak: OŚ-IV-UII.6220.144.2017.WKA (nr pisma w sprawie: 48) z dnia 09 sierpnia 2018 r.

znak: OŚ-IV-UII.6220.102.2017.EMA (nr pisma w sprawie: 60/WKA) z dnia 09 sierpnia 2018 r.

znak: UD-XV-WKŚ.6220.2.2016.MPO(180) z dnia 10 sierpnia 2018 r.

sygn. Km 2192/16

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.19.2018.JDA z dnia 07 sierpnia 2018 r.