Komunikat dla mieszkańców

Wykaz garaży

znak: BM-WWO-DO.6853.104.2018.JZA z 08.04.2019 r.

Sygn. Km 1472/13

Sygn. akt: VII Ns 83/19