sygn. Km 28225/17

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.16.2018.MMI z dnia 12 października 2018 r.

znak: WOOŚ-II.420.156.2018.MPR.9 z dnia 08 października 2018 r.

znak: OŚ-IV-UI-MSK-6220-231-212-11 (AOR) z dnia 05 października 2018 r.