W dniu 13.02.2018 r. na tablicy ogłoszeń  Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie został wywieszony na okres 21 dni Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na  rzecz dotychczasowych najemców, okres najmu do lat 3, stanowiący załącznik do uchwały nr 598/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 12.02.2018 r.

Wykaz garaży