znak: OŚ-IV-UI.6220.37.2018.MDA (nr pisma w sprawie: 13) z 30.01.2019 r.

znak: OŚ-IV-UI.6220.19.2018.PBO (nr pisma w sprawie: 47) z 31.01.2019 r.

 

Sygn. Kms 29/18

znak: WA.ZUZ.6.421.523.2018.KAK z 30.01.2019 r.

Sygn. XVI Ns 469/17