Obwieszczenie z 21.01.2019 r.

AM-ZP-S.6733.12.2018.KNO z 07.01.2019

sygn. Km 33/18

DLI-III.6621.6.2018.KS.15

DLI-III.6621.6.2018.KS.14 z 07.12.2018 (str. 1-16)

DLI-III.6621.6.2018.KS.14 z 07.12.2018 (str. 17-32 + klauzula informacyjna)

WA.ZUZ.6.421.523.2018.KAK z 12.12.2018 r.