Informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2018 roku będą publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji, link:
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne


11 stycznia 2018 r. opublikowany został komunikat dotyczący dyżurów wakacyjnych przedszkoli w 2018 roku, link:
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/17952_dyzury-wakacyjne-w