Ludwik Rakowski
Stanowisko:
Burmistrz Dzielnicy
Telefon:
22 44 35 002
Faks:
22 44 35 004
Telefon komórkowy:
22 44 35 002
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Urodzony w 1975 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998-2002 sprawował mandat radnego powiatu warszawskiego. Następnie w ciągu pięciu lat pełnił funkcję kolejno zastępcy oraz burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. W grudniu 2007 roku wybrany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na funkcję wicemarszałka, którą pełnił do 2010 roku. Radny Województwa Mazowieckiego III kadencji, ponownie wybrany na IV kadencję. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Członek Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz delegat do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Żonaty, troje dzieci. Burmistrz Dzielnicy - Ludwik Rakowski sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi: 1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG) 2) Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK) 3) Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD) 4) Wydział Prawny dla Dzielnicy Wilanów (WPR) 5) Wydział Kadr dla Dzielnicy (WKD) oraz współpracuje z następującymi delegaturami Biur w Dzielnicy Wilanów: 1) Delegaturą Biura Ochrony (BO-D)