Artur Buczyński
Stanowisko:
Zastępca Burmistrza
Telefon:
22 44 35 003
Faks:
22 44 35 004
Telefon komórkowy:
22 44 35 003
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Urodził się w 1972 r., żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Studia Podyplomowe : Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Zarządzanie w Administracji Publicznej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Menedżer Turystyki. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Zarządzanie środkami i projektami Unii Europejskiej. Radny Powiatu Piaseczyńskiego obecnej kadencji. W latach 2006 – 2010 – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego; Przewodniczący Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej W latach 2007 – 2010 – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st.Warszawy. Członek Komitetu Honorowego Roku Chopinowskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodniczący Rady Programowej Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zastępca Burmistrza Dzielnicy - Artur Buczyński sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi dla Dzielnicy Wilanów: 1) Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN) 2) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR) 3) Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW) 4) Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy (WSŚ) 5) Wydział Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy(WKP) oraz współpracuje z następującymi delegaturami Biur w Dzielnicy Wilanów: 1) Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK-D) a także wykonuje czynności nadzoru nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów: 1) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 2) Centrum Kultury „Wilanów” 3) Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy 4) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy