Tomasz Ciorgoń
Stanowisko:
Zastępca Burmistrza
Telefon:
22 44 35 003
Faks:
22 44 35 004
Telefon komórkowy:
22 44 35 003
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Zastępca Burmistrza Dzielnicy – Tomasz Ciorgoń sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi: 1) Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB) 2) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM) 3) Wydział Konserwacji i Środowiska dla Dzielnicy (WKŚ) 4) Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń dla Dzielnicy (WZZ) 5) Wydział Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy (WZN) oraz współpracuje z następującymi delegaturami Biur w Dzielnicy Wilanów: 1) Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO-D) 2) Delegaturą Biura Gospodarki Nieruchomościami (GK-D)