Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 14ul. Obornicka 21
02-948 Warszawa
0-22 596 71 40

Tel. alarm. 998

Dowódca JRG PSP
st. kpt. Robert Okliński
tel. 0-22 596 71 41

p.o. Z-cy Dowódcy JRG PSP
kpt. Marcin Strzyżowski
tel. 0-22 596 71 42

 http://www.warszawa-straz.kei.pl/nowa/