Wnioski ze spotkań informacyjnych wraz ze stanowiskiem GDDKiA dla projektu: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, z podziałem na Dzielnice m.st. Warszawy: Ursynów, Wilanów i Wawer.

Z uwagi na zakończone prace nad Koncepcją Programową (uszczegółowieniem technicznym zapisów zawartych w decyzji środowiskowej) dla zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km; Zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km; Zadanie „C” od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Warszawa przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas spotkań informacyjnych prowadzonych dla zadania A, B i C, oraz które wpłynęły do tut. warszawskiego Oddziału w wyznaczonym terminie.

Każdy z wniosków przed ostatecznym rozpatrzeniem przeszedł wielokryterialną analizę pod kątem technicznym, ekonomicznych i środowiskowym. Część z nich, w przypadku zasadności i zgodności z prawem budowlanym została uwzględniona w dotychczasowych opracowaniach.