z podziałem na części

Część 1 – Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII
Część 2 – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki i Kanał w Osi Królewskiej

 

Termin składania ofert: do 13.06.2015 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 13.06.2015 r. o godz. 12:15


Wadium:

Część 1 – 5.000,00 zł
Część 2 – 5.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o _zamowieniu.docx)Ogloszenie_o _zamowieniu.docx[Ogłoszenie o zamówieniu]34 kB
Download this file (SIWZ_+_zalaczniki.zip)SIWZ_+_zalaczniki.zip[SIWZ + załączniki]482 kB
Download this file (zawiadomienie_o_wyborze_Wykonawcy.pdf)zawiadomienie_o_wyborze_Wykonawcy.pdf[Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy]642 kB
Download this file (informacja_o_wyborze_oferty_-_tabela_Cz._I.pdf)informacja_o_wyborze_oferty_-_tabela_Cz._I.pdf[Informacje o wyborze oferty - tabela część I]417 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_oferty_- tabela_Cz._II.pdf)Informacja_o_wyborze_oferty_- tabela_Cz._II.pdf[Informacja o wyborze oferty - tabela część II]519 kB