Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, drobnego wyposażenia i akcesoriów
do pracy z dziećmi w ramach pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Warszawie w Dzielnicy Wilanów

Postępowanie nr 27/WIR/2016

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Termin składania ofert: do 21.07.2016 r. do godz. 12:00 do 25.07.2016 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 21.07.2016 r. o godz. 12:15 25.07.2016 r. o godz. 12:15

Wadium: 8 000,00 zł  

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_o_zamowieniu_27-WIR.docx)ogloszenie_o_zamowieniu_27-WIR.docx[Ogłoszenie o zamówieniu]29 kB
Download this file (SIWZ_27-WIR.docx)SIWZ_27-WIR.docx[SIWZ]78 kB
Download this file (Zal.2_Oświadczenie_z_art._22.docx)Zal.2_Oświadczenie_z_art._22.docx[Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 22]19 kB
Download this file (Zal.3_ Oświadczenie_art._24_ust._1.docx)Zal.3_ Oświadczenie_art._24_ust._1.docx[Załącznik Nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1]17 kB
Download this file (Zal.4_Oświadczenie_art._26_ust.2d.docx)Zal.4_Oświadczenie_art._26_ust.2d.docx[Załącznik Nr 4 - Oświadczenie z art. 26 ust. 2d]19 kB
Download this file (Zal.5_Opis_przedmiotu-kosztorys_ofertowy.xls)Zal.5_Opis_przedmiotu-kosztorys_ofertowy.xls[Załącznik Nr 5 - Opis przedmiotu - kosztorys ofertowy]4391 kB
Download this file (Zal.6_Wzór_Umowy.docx)Zal.6_Wzór_Umowy.docx[Załącznik Nr 6 - Wzór umowy]33 kB
Download this file (Zal.7_Wykaz_dostaw.docx)Zal.7_Wykaz_dostaw.docx[Załącznik Nr 7 - Wykaz dostaw]22 kB
Download this file (Zal_1_Formularz_oferty.docx)Zal_1_Formularz_oferty.docx[Załącznik Nr 1 - Formularz oferty]25 kB
Download this file (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_27-WIR.docx)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_27-WIR.docx[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]15 kB
Download this file (wyjasnienia_oraz_zmiany_SIWZ_20.07.2016.pdf)wyjasnienia_oraz_zmiany_SIWZ_20.07.2016.pdf[Wyjaśnienia oraz zmiany SIWZ - 20.07.2016 r.]654 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-ocena_ofert.pdf)Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-ocena_ofert.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ocena ofert]375 kB