Zamówienie częściowe:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi oznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni rejonu Zawad i Kępy Zawadowskiej symbolem 37 KUD

Termin składania ofert: do 19.10.2016 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 19.10.2016 r. o godz. 12:15

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_35.docx)Ogloszenie_o_zamowieniu_35.docx[Ogloszenie_o_zamowieniu]37 kB
Download this file (SIWZ_35.docx)SIWZ_35.docx[SIWZ_35]128 kB
Download this file (Formularz_cenowy_Zal_12_do_SIWZ.xls)Formularz_cenowy_Zal_12_do_SIWZ.xls[Formularz_cenowy_Zalacznik_12_doSIWZ]39 kB
Download this file (Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja_z_otwarcia_ofert]321 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf)Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf[Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_35-WIR]400 kB