„Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza 
i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”

Postępowanie nr 39/WOŚ/2016

Termin składania ofert: do 08.12.2016 r. do godz. 10:00

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]5563 kB
Download this file (SIWZ_39_WOS_2016.zip)SIWZ_39_WOS_2016.zip[SIWZ 39/WOŚ/2016 z załącznikami]241 kB
Download this file (Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]376 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_nakorzystniejszej_oferty.pdf)Informacja_o_wyborze_nakorzystniejszej_oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]495 kB
Download this file (Zalacznik_do_Informacji _o_wyborze_najkorzytsniejszej_oferty.pdf)Zalacznik_do_Informacji _o_wyborze_najkorzytsniejszej_oferty.pdf[Zalacznik do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty]4394 kB