Sprzedaż i przesyłanie – transport ciepła do budynków użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 i Ul. Radosnej 11 w Warszawie

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie nr 15/WZN/2017

Termin składania ofert: do 26.05.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 26.05.2017 r. o godz. 12:15

UWAGA ZMIANA

Termin składania ofert: do 30.05.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 30.05.2017 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_15_WZN_2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_15_WZN_2017.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu 15/WZN/2017]5310 kB
Download this file (SIWZ-15-WZN-2017.docx)SIWZ-15-WZN-2017.docx[SIWZ 15/WZN/2017 wraz z załącznikami]112 kB
Download this file (Zmiana_terminu skladania_ofert 15WZN2017.pdf)Zmiana_terminu skladania_ofert 15WZN2017.pdf[Zmiana terminu składania ofert 15/WZN/2017]371 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zmianie-ogloszenie_termin_skladania_ofert.pdf)Ogloszenie_o_zmianie-ogloszenie_termin_skladania_ofert.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert]227 kB
Download this file (Wyjasnienia_oraz_zmiana_tresci_SIWZ_25.05.2017.pdf)Wyjasnienia_oraz_zmiana_tresci_SIWZ_25.05.2017.pdf[Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ 25.05.2017 r.]5804 kB
Download this file (Zalacznik_nr_1 do_SIWZ_ZMIENIONY_formularz ofertowy.docx)Zalacznik_nr_1 do_SIWZ_ZMIENIONY_formularz ofertowy.docx[Załącznik nr 1 do SIWZ ZMIENIONY Formularz ofertowy]25 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_do SIWZ-ZMIENIONY_WZOR_UMOWY_z_25.05.2017_r..docx)Zalacznik_nr_6_do SIWZ-ZMIENIONY_WZOR_UMOWY_z_25.05.2017_r..docx[Załącznik nr 6 do SIWZ - ZMIENIONY Wzór umowy z 25.05.2017]47 kB
Download this file (Informacja_z_otwarcia_ofert_15WZN2017.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert_15WZN2017.pdf[Informacje z otwarcia ofert 15/WZN/2017]294 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_oferty-tabela.pdf)Informacja_o_wyborze_oferty-tabela.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15/WZN/2017]363 kB