Informujemy o posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Wilanów:

  • Komisji Kultury, Promocji i Dziedzictwa Historycznego, które odbędzie się 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30,
  • Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00,
  • Komisji Środowiska, Ekologii i Rolnictwa, które odbędzie się 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00,
  • Komisji Środowiska, Ekologii i Rolnictwa, które odbędzie się 6 września 2017 (środa) o godz. 17.00.

Miejscem posiedzeń będzie sala obrad Rady Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 4. Porządek obrad w załącznikach.