b_450_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_wydarzenia_forum11.jpgRozwój współpracy i wymiana doświadczeń między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów - taki był cel wyjątkowego spotkania, jakie miało miejsce 24 maja w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Inicjatorami I Wilanowskiego Forum Senioralnego była Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów i burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski. W forum wzięli udział przedstawiciele instytucji z terenu Wilanowa, które współpracują z seniorami. Wśród nich są: Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury Wilanów, Centrum Sportu Wilanów, Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji, Parafialny Zespół Caritas w Powsinie, Fundacja Ecclesia Villanovensis, Stowarzyszenie „Mali bracia ubogich”, proboszczowie parafii wilanowskich i urzędnicy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i ciekawą dyskusję na temat rozwijania współpracy na rzecz wilanowskich seniorów.

Poniżej pełna lista prelegentów reprezentujących wilanowskie instytucje i organizacje realizujące działania na rzecz seniorów:

1. Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – p. burmistrz Ludwik Rakowski
2. Stowarzyszenie „Mali bracia ubogich” – p. Katarzyna Woźniewska-Duma
3. Ośrodek Pomocy Społecznej – p. dyrektor Katarzyna Krupowicz-Kuzińska
4. Dzienny Dom dla Osób Starszych – p. kierownik Anna Szubiak
5. Centrum Kultury Wilanów – p. dyrektor Robert Woźniak
6. Centrum Sportu Wilanów – p. dyrektor Agnieszka Borowa
7. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów – p. kierownik Danuta Matyjasiak
8. Straż Miejska, II Odział Terenowy – p. naczelnik Wojciech Janicki
9. Komenda Rejonowa Policji Warszawa II – mł. asp. Marta Bejer
10. Parafialny Zespół Caritas w Powsinie – p. Jadwiga Parzych
11. Fundacja Ecclesia Villanovensis – p. dyrektor Teresa Radzimirska
12. Parafia p.w. św. Antoniego Marii Zaccarii w Wilanowie – o. dr Kazimierz M. Lorek
13. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów – p. dyrektor Halina Myszkowska
14. Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów – p. przewodnicząca Elżbieta Wiśniewska

b_450_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_wydarzenia_forum.jpg

b_450_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_wydarzenia_forum3.jpg

b_450_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_wydarzenia_forum2.jpg