1. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 

1.1. Zadając pytanie Użytkownik akceptuje Regulamin.
1.2. Zapytania do Burmistrza może kierować każda osoba będąca użytkownikiem publicznej sieci internetowej.
1.3. Do zapytań i odpowiedzi nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dn. 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (DZ.U.112, poz. 1198 ze zm.).
1.4. Użytkownik  zadając pytanie wyraża zgodę na publikację treści pytania oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów. Adres e-mail nie podlega publikacji na stronie internetowej.
1.5. Użytkownik zadając pytanie zgadza się na przechowywanie wszystkich informacji napisanych przez Użytkownika w bazie danych serwisu.
1.6. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
1.7. Burmistrz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
1.8. Zmiany wchodzą w życie z chwilą wprowadzenia ich do tekstu Regulaminu i zmieszczenia Regulaminu na stronie internetowej.

 

2. Pytania

 

2.1. Pytanie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail zadającego pytanie.
2.2. Pytanie powinno być precyzyjne, w formie 1-2 zdań.
2.3. Pytanie należy przyporządkować do odpowiedniej kategorii.

 

3.Odpowiedzi

 

3.1. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do zadanego pytania i będzie udzielona w zakresie kompetencji służbowych burmistrza i zakresie zadań dzielnicy.
3.2. Odpowiedź będzie przesłana drogą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
3.3. Odpowiedź będzie udzielona w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Burmistrza.
3.4. Termin udzielenia odpowiedzi będzie uzależniony od liczby napływających pytań oraz od stopnia ich skomplikowania.
3.5. Użytkownik otrzyma informację o późniejszym terminie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w przypadku, gdy Burmistrz nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi w okresie 30 dni od jego otrzymania
3.6. Udzielona odpowiedź nie stanowi podstawy do roszczeń w świetle przepisów kodeksu cywilnego.

 

4. Zakazy

 

4.1. Zabronione jest:

 

4.1.1. używanie wulgaryzmów,
4.1.2. zamieszczanie tekstów zawierających groźby,
4.1.3. obraźliwe wypowiadanie się o Użytkownikach i treści ich pytań,
4.1.4. obraźliwe wypowiadanie się o konkretnych osobach oskarżanie ich.

 

5. Konsekwencje złamania zakazów

 

5.1. W przypadku złamania któregokolwiek z zakazów Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do zastosowania poniższych środków:

 

5.1.1. usunięcie wypowiedzi
5.1.2. nie udzielenie odpowiedzi na pytanie.