burmistrztomaszciorgon_mini.jpg

Urodzony w 1972 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Studia Podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku: Zarządzanie w Administracji Publicznej. W latach 2006 – 2014 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. W latach 1999 – 2006 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, Urzędzie Zamówień Publicznych oraz spółkach publicznej radiofonii i telewizji.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów Tomasz Ciorgoń sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi dla Dzielnicy Wilanów:

 

1) Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów (WAB);
2) Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów (WOŚ);
3) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów (WOM);
4) Wydział Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy Wilanów (WZN);
5) Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wilanów (ZZP)

oraz koordynuje współpracę z delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO-D).

Formularz kontaktowy