Nagranie audio z IX Sesji Rady cz. I Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w kadencji 2014 - 2018