Nagranie audio z XXXI Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w kadencji 2014 - 2018