Nagranie audio z XLI Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w kadencji 2014 - 2018