Zawiadomienie o Postanowieniu 3/2016 w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów wraz z ww. Postanowieniem.

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przyczółkowej na odcinku od włączenia w istniejącą magistralę w rejonie ul. Vogla do działki 22/6 z obrębu 1-06-39 oraz pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

 

Zawiadomienie o opiniach RDOŚ i PPIS w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów

Załączniki:
Download this file (na_strone_zawiadomienie_o_opiniach.pdf)na_strone_zawiadomienie_o_opiniach.pdf[Zawiadomienie o opiniach]500 kB

Decyzja 17/2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego w ul. Wiertniczej do nieruchomości prywatnych pomiędzy ulicami Goplańską a Obornicką dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie o decyzji i decyzja.pdf)zawiadomienie o decyzji i decyzja.pdf[ ]5767 kB

Informujemy o zawiadomieniach:

1. Przesłanie do RDOŚ uzupełnienia dokumentacji w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów.
2. Zawiadomienie o wydaniu Decyzji 85/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.
3. Informację o wydaniu Decyzji 85/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.

 

Postanowienie  14/2015 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawiadomienie o postanowieniu 14/2015 i o zakończeniu postępowania dowodowego.

Informujemy o:

1. zawiadomieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i Postanowienie nr 2/2016
2. zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.

Pismo przekazujące do SKO zażalenie na Postanowienie Zarządu Dzielnicy Wilanów nr 10/2015, wyjaśniające zapisy decyzji środowiskowej na budowę ul. Nowokabackiej.

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów.

Załączniki:
Download this file (na strone wezwanie do uzupełnienia.pdf)na strone wezwanie do uzupełnienia.pdf[ ]338 kB

Prosimy o zapoznanie się z zawiadomieniem o postanowieniu nr 10/2015 z dn. 19.10.2015 wyjaśniającym Decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.11.2015  nr 117/2008, ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody realizacji ul. Nowokabackiej.

Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.

Prosimy o zapoznanie się z pismami dotyczącymi postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: przekazanie do RDOŚ i PPIS uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, polegającego na  budowie odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Wiertniczej.

Załączniki:
Download this file (skan na strone  uzupelnienie.pdf)skan na strone uzupelnienie.pdf[ ]997 kB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, a także pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii.

Pisma w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego w ul. Wiertniczej do nieruchomości prywatnych pomiędzy ulicami Goplańską a Obornicką - zawiadomienie o wszczęciu postępowania, pismo do RDOŚ, pismo do PPIS.