Pismo przekazujące do SKO zażalenie na Postanowienie Zarządu Dzielnicy Wilanów nr 10/2015, wyjaśniające zapisy decyzji środowiskowej na budowę ul. Nowokabackiej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałów ściekowych na ul. Gratyny.

 

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z zawiadomieniem o postanowieniu nr 10/2015 z dn. 19.10.2015 wyjaśniającym Decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.11.2015  nr 117/2008, ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody realizacji ul. Nowokabackiej.

W załączniku znajduje się treść informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  budowy magistrali wodociągowej w ul. Vogla na wniosek MPWiK.

Prosimy o zapoznanie się z pismami dotyczącymi postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: przekazanie do RDOŚ i PPIS uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, polegającego na  budowie odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Wiertniczej.

Załączniki:
Download this file (skan na strone  uzupelnienie.pdf)skan na strone uzupelnienie.pdf[ ]997 kB

Zawiadomienie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie  dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą budowa ul. Nowokabackiej. Tekst zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie o postanowieniu etapowosc.pdf)zawiadomienie[ ]326 kB

Pisma w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego w ul. Wiertniczej do nieruchomości prywatnych pomiędzy ulicami Goplańską a Obornicką - zawiadomienie o wszczęciu postępowania, pismo do RDOŚ, pismo do PPIS.

W załączniku znajduje się  pismo dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kanalizacyjnej  przy ul. Sytej, ul. Vogla i ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji 72/2015 i decyzja, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na realizacji kanałów ściekowych w ul. Gratyny i w drogach dojazdowych do ul. Gratyny wraz z odcinkami do granic nieruchomości.

W załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Sytej, ul. Z. Vogla i ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zawiadomienie o postanowieniu Zarządu Dzielnicy Wilanów dotyczącym postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanałów ściekowych w ul. Gratyny i w drogach dojazdowych do ul. Gratyny.

 

Zawiadomienie w sprawie budowy ul. Oś Królewska

2010.11.30
Wydział Ochrony Środowiska informuje o decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 79/2010 z 22.11.2010 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy ulicy Oś Królewska w rejonie Al. Rzeczpospolitej.
Tekst zawiadomienia znajduje się w załączniku.
zawiadomienie

Zawiadomienie o zajęciu stanowiska przez RDOŚ i PPIS dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanałów ściekowych w ul. Gratyny i w drogach dojazdowych do ul. Gratyny.

 

Załączniki:
Download this file (Postanowienie RDOS i PPIS.pdf)Postanowienie RDOS i PPIS.pdf[ ]444 kB