Pismo z prośbą o uzgodnienie do Wód Polskich – dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej

Załączniki:
Download this file (o uzgodnienie do Wód Polskich2018.pdf)o uzgodnienie do Wód Polskich2018.pdf[ ]603 kB

Pismo dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej – ponowne wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej.


„Pisma dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej – wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko i zawiadomienie o uzgodnieniu RDOŚ”

Pisma dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej:

- zawiadomienie o uzgodnieniach RDOS i PPIS oraz ww. uzgodnienia, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej;

- zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej.

Zawiadomienie o Postanowieniu 4/1016 zawieszającym postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów wraz z ww. Postanowieniem.

Zawiadomienie i informacja dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej 2 x Dn 900mm w ulicach Przyczółkowej i Branickiego na odcinku od komory UB5 w ul. Klimczaka do komory UB9 w ul. Ledóchowskiej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą przedmiotowej inwestycji i przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zawiadomienie o Postanowieniu 3/2016 w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów wraz z ww. Postanowieniem.

Pismo do RDOŚ dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej – przekazanie ponowne CD z raportem o oddziaływaniu na środowisko.

Zawiadomienie o opiniach RDOŚ i PPIS w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów

Załączniki:
Download this file (na_strone_zawiadomienie_o_opiniach.pdf)na_strone_zawiadomienie_o_opiniach.pdf[Zawiadomienie o opiniach]500 kB

Pismo dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej – przekazanie aneksu do raportu o odziaływaniu na środowisko do PPIS i RDOŚ.

Załączniki:
Download this file (przesłanie aneksu do PPIS i RDOS.pdf)przesłanie aneksu do PPIS i RDOS.pdf[ ]681 kB

Informujemy o zawiadomieniach:

1. Przesłanie do RDOŚ uzupełnienia dokumentacji w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów.
2. Zawiadomienie o wydaniu Decyzji 85/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.
3. Informację o wydaniu Decyzji 85/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.

 

Zawiadomienia dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej 2 x Dn 900mm w ulicach Przyczółkowej i Branickiego na odcinku od komory UB5 w ul. Klimczaka do komory UB9 w ul. Ledóchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przedmiotowej inwestycji i przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Informujemy o:

1. zawiadomieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i Postanowienie nr 2/2016
2. zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.