Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki. 

 

Postępowanie nr 15/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 04.05.2018 r. do godz. 12:00

Termin składania ofert: do 10.05.2018 r. do godz. 12:00

 

Wadium: 100.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]11022 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami.zip)SIWZ_z_zalacznikami.zip[SIWZ z załącznikami]384 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ]371 kB
Download this file (Zmiana_i_wyjasnienia_tresci_SIWZ_z_24_04_2018.pdf)Zmiana_i_wyjasnienia_tresci_SIWZ_z_24_04_2018.pdf[Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.04.2018 r. ]1838 kB

Ochrona osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości
obiektów typu „Orlik 2012”
przy ul. Sytej 123 i ul. Worobczuka w Warszawie.

 Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

 Postępowanie nr  8/WKU/2018

 Termin składania ofert: do 22.03.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.03.2018 r. o godz. 10:15

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]3454 kB
Download this file (SIWZ_8_WKU_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_8_WKU_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ 8/WKU/2018 z załącznikami]293 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]342 kB
Download this file (Info_o_wyborze.pdf)Info_o_wyborze.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]420 kB
Download this file (Ogloszenie_o_udzieleniu.pdf)Ogloszenie_o_udzieleniu.pdf[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ]866 kB

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących
w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

  Wartość szacunkowa zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 Postępowanie nr 13/WOŚ/2018

 

Termin składania ofert: do 17.05.2018 r. do godz. 12:00

 

Wadium 30 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_2018_OJS072_160008_pl.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_2018_OJS072_160008_pl.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]152 kB
Download this file (SIWZ_13_WOS_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_13_WOS_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ/13/WOŚ/2018 z załącznikami]519 kB

Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych
będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Postępowanie nr 7/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 20.03.2018 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 20.03.2018 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie o zamowieniu nr 526601.pdf)Ogłoszenie o zamowieniu nr 526601.pdf[Ogłoszenie o zamowieniu nr 526601]5709 kB
Download this file (SIWZ_7_WIR_2018.zip)SIWZ_7_WIR_2018.zip[SIWZ_7_WIR_2018]277 kB
Download this file (Zalacznik_nr_8_STWIOR (zal_3_do_Umowy).zip)Zalacznik_nr_8_STWIOR (zal_3_do_Umowy).zip[Zalacznik_nr_8_STWIOR]0.1 kB
Download this file (Informacje z otwarcia ofert.pdf)Informacje z otwarcia ofert.pdf[Informacje z otwarcia ofert]364 kB
Download this file (Informacja o wyborze - tabela.pdf)Informacja o wyborze - tabela.pdf[Informacja o wyborze - tabela]492 kB
Download this file (Informacja o wyborze - Uzasadnienie.pdf)Informacja o wyborze - Uzasadnienie.pdf[Informacja o wyborze - Uzasadnienie]1778 kB

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

 

 

Postępowanie nr  14/WAG/2018

 

 Termin składania ofert: do 19.04.2018 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: do 24.04.2018 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: do 26.04.2018 r. do godz. 10:00

 

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]3696 kB
Download this file (SIWZ_14_WAG_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_14_WAG_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ 14/WAG/2018 z załącznikami]334 kB
Download this file (Wyjasnienia_tresci_SIWZ_16_04_2018.pdf)Wyjasnienia_tresci_SIWZ_16_04_2018.pdf[Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 16.04.2018 r. ]438 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_po_zmianach.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_po_zmianach.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu po zmianach z dnia 16.04.2018 r. ]442 kB
Download this file (Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.04.2018.pdf)Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.04.2018.pdf[Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.04.2018]4718 kB
Download this file (Zalacznik_nr_5_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_tj_z_18_04_2018.doc)Zalacznik_nr_5_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_tj_z_18_04_2018.doc[Zalacznik_nr_5_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_tj_z_18_04_2018]305 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_formularz_cenowy_tj_z_18_04_2018.xls)Zalacznik_nr_6_formularz_cenowy_tj_z_18_04_2018.xls[Zalacznik_nr_6_formularz_cenowy_tj_z_18_04_2018]120 kB
Download this file (Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_tj_z_18_04_2018.doc)Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_tj_z_18_04_2018.doc[Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_tj_z_18_04_2018]142 kB
Download this file (Wyjasnienie_tresci_SIWZ_z_20_04_2018.pdf)Wyjasnienie_tresci_SIWZ_z_20_04_2018.pdf[Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.04.2018 ]3057 kB
Download this file (Zmiana_tresci_SIWZ_z_23_04_2018.pdf)Zmiana_tresci_SIWZ_z_23_04_2018.pdf[Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ z dnia 23.04.2018 r. ]1208 kB
Download this file (Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_tj_z_23_04_2018.doc)Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_tj_z_23_04_2018.doc[Załącznik nr 7 wzór umowy t.j. z dnia 23.04.2018 r. ]143 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_po_zmianach_z_23_04_2018.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_po_zmianach_z_23_04_2018.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu po zmianach z dnia 23.04.2018 r. ]372 kB

Przebudowa ul. Zaściankowej od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski na terenie Dzielnicy Wilanów - Postępowanie nr 6/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 14.03.2018 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 14.03.2018 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 9 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (SIWZ_6_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_6_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ_6_WIR_2018_z_zalacznikami]394 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip)Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip[Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia]63368 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_6WIR2018.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_6WIR2018.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_6WIR2018]8025 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert]345 kB
Download this file (Informacja o wyborze oferty - tabela.pdf)Informacja o wyborze oferty - tabela.pdf[Informacja o wyborze oferty - tabela]437 kB
Download this file (Informacja o wyborze oferty - Uzasadnienie.pdf)Informacja o wyborze oferty - Uzasadnienie.pdf[Informacja o wyborze oferty - Uzasadnienie]1138 kB

Zagospodarowanie terenu w pasie rozdzielającym ul. F. Klimczaka w ramach zadania „Przebudowa ul. Klimczaka”

 

 

 

Termin składania ofert: do 23.04.2018 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 23.04.2018 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 9 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (SIWZ_12_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_12_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ_12_WIR_2018_z_zalacznikami]442 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia (2).zip)Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia (2).zip[Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia ]11139 kB
Download this file (Ogłoszenie_o_ zamowieniu.pdf)Ogłoszenie_o_ zamowieniu.pdf[Ogłoszenie_o_ zamowieniu]11018 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacje z otwarcia ofert z 23.04.2018]336 kB
Download this file (Informacja o wyborze - tabela.pdf)Informacja o wyborze - tabela.pdf[Informacja o wyborze - tabela]418 kB
Download this file (Informacja o wyborze - UZASADNIENIE.pdf)Informacja o wyborze - UZASADNIENIE.pdf[Informacja o wyborze - UZASADNIENIE]797 kB

5/WOŚ/2018 - Pielęgnacja drzew i krzewów posadzonych w 2017 r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: do 06.03.2018 r. do godz. 10:00

 

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_519419_N_2018.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_519419_N_2018.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]1475 kB
Download this file (Wniosek_5_WOS_2018_z_zal.zip)Wniosek_5_WOS_2018_z_zal.zip[Wniosek 5/WOŚ/2018 z załącznikami]26732 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_.pdf)Info_z_otwarcia_.pdf[Informacja z otwarcia]410 kB
Download this file (Info_o_wybranym_Wykonawcy.pdf)Info_o_wybranym_Wykonawcy.pdf[Informacja o wybranym Wykonawcy]304 kB

Remont skrzyżowania ul. Królowej Marysieńki i ul. Stanisława Lentza
wraz z oświetleniem.

 

Postępowanie nr 11/WIR/2018

 Termin składania ofert: do 18.04.2018 r. do godz. 12:00

 Wadium: 10.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]1520 kB
Download this file (SIWZ_11_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_11_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ 11/WIR/2018 z załącznikami]377 kB
Download this file (Informacja_z_otwarcia_ofert-11WIR2018.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert-11WIR2018.pdf[Informacja_z_otwarcia_ofert-11WIR2018]313 kB

Remont ul. Wandy Rutkiewicz oraz ul. Gubinowskiej wraz z oświetleniem ulicznym na terenie Dzielnicy Wilanów

Postępowanie nr 3/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 14.02.2018 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 14.02.2018 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 20.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (SIWZ_3_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_3_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ_3_WIR_2018_z_zalacznikami]399 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip)Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip[SIWZ_3_WIR_2018_z_zalacznikami]58824 kB
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu_3WIR2018.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu_3WIR2018.pdf[Ogłoszenie_o_zamówieniu_3WIR2018]8224 kB
Download this file (Informacja_z_otwarcia_ofert_3_WIR_2018.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert_3_WIR_2018.pdf[Informacja_z_otwarcia_ofert_3_WIR_2018]355 kB
Download this file (Informacja o wyborze oferty - Tabela.pdf)Informacja o wyborze oferty - Tabela.pdf[Informacja o wyborze oferty - Tabela]429 kB
Download this file (Informacja o wyborze oferty Uzasadnienie.pdf)Informacja o wyborze oferty Uzasadnienie.pdf[Informacja o wyborze oferty Uzasadnienie]1176 kB

Budowa przepustu sklepionego nad Potokiem Służewieckim
w ciągu ul. Zdrowej w Warszawie.

Postępowanie nr 10/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 09.04.2018 r. do godz. 12:00

  

Wadium: 30 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]1706 kB
Download this file (SIWZ_10_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_10_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ 10/WIR/2018 z załącznikami]0 kB
Download this file (Wyjaśnienie_SIWZ_03.04.2018.pdf)Wyjaśnienie_SIWZ_03.04.2018.pdf[Wyjaśnienie_SIWZ_03.04.2018]339 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert]345 kB
Download this file (Informacj_o_wyborze_oferty _z_uzasadnieniem.pdf)Informacj_o_wyborze_oferty _z_uzasadnieniem.pdf[Informacj_o_wyborze_oferty _z_uzasadnieniem]2645 kB

Przebudowa ul. Zaściankowej od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski na terenie Dzielnicy Wilanów

Postępowanie nr 4/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 13.02.2018 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 13.02.2018 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 9 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (SIWZ_4_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_4_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ_4_WIR_2018_z_zalacznikami]394 kB
Download this file (Ogłoszenie_o_zamowieniu_4_WIR_2018.pdf)Ogłoszenie_o_zamowieniu_4_WIR_2018.pdf[Ogłoszenie_o_zamowieniu_4_WIR_2018]7236 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip)Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip[Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia]63368 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert_4WIR2018.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_4WIR2018.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_4WIR2018]327 kB
Download this file (Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_4WIR2018.pdf)Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_4WIR2018.pdf[Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_4WIR2018]386 kB

Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Postępowanie nr 9/WIR/2018

Termin składania ofert: do 09.04.2018 r. do godz. 10:00

 Termin składania ofert: do 09.04.2018 r. do godz. 10:15T

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_9WIR2018.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_9WIR2018.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu 9/WIR/2018]6903 kB
Download this file (SIWZ_9-WIR-2018_z_zalacznikami.docx)SIWZ_9-WIR-2018_z_zalacznikami.docx[SIWZ_9-WIR-2018_z_zalacznikami]157 kB
Download this file (Zal.10_do_SIWZ_STWOiR.zip)Zal.10_do_SIWZ_STWOiR.zip[Zal.10_do_SIWZ_STWOiR]485 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert]331 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_oferty_z_uzasadnieniem.zip)Informacja_o_wyborze_oferty_z_uzasadnieniem.zip[Informacja_o_wyborze_oferty_z_uzasadnieniem]1537 kB

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie”

 

Postępowanie nr 2/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 02.02.2018 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 02.02.2018 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 6.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (SIWZ_2_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_2_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ_2_WIR_2018_z_zalacznikami]429 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_2_WIR_2018.docx)Ogloszenie_o_zamowieniu_2_WIR_2018.docx[Ogłoszenie_o_zamówieniu-2_WIR_2018]43 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx[Informacja z otwarcia ofert 2/WIR/2018]47 kB
Download this file (Informacja o wyborze-tabela_2WIR2018.pdf)Informacja o wyborze-tabela_2WIR2018.pdf[Informacja o wyborze-tabela_2WIR2018]617 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze-uzasadnienie_Wykonawcy.pdf)Informacja_o_wyborze-uzasadnienie_Wykonawcy.pdf[Informacja_o_wyborze-uzasadnienie_Wykonawcy]2805 kB